Begeleiding in vastgoedtrajecten

De Supermarktondernemer onderscheidt zich van andere dienstverlenende vastgoedorganisaties door zich te specialiseren in supermarktvastgoed en vastgoed beleggingen voor de supermarktondernemer. Het feit dat wij weten hoe een supermarktondernemer denkt en doet, maakt het mogelijk om daadwerkelijk waarde aan supermarktvastgoed toe te voegen.

De kwaliteit van de supermarkt en haar omgeving bepaalt voor een groot deel de mate waarin een ondernemer succesvol kan zijn. Vastgoed staat niet op zichzelf, maar is uiteindelijk het resultaat van het samenspel tussen commerciële, juridische/ fiscale, politieke, maatschappelijke, technologische, milieu/ ecologische en economische / financiële ontwikkelingen. Vastgoed dient dan ook in een breder kader te worden gezien. Dit proces zit vol uitdagingen.

Wij bedienen de gehele Nederlandse markt met een uitgebreid vastgoed – en retailnetwerk. Waarbij de activiteiten op een slagvaardige en actieve wijze plaatsvinden.

Wij zijn u graag van dienst om uw belangen in de Vastgoed – en Retail cyclus optimaal te bedienen.

Supermarktondernemers verspillen geld

Door stijgende kosten, minder volume en prijsdruk staat de afgelopen jaren de marge binnen het supermarktkanaal flink onder druk. Meer acties en de verharding van concurrentie heeft hier een groot aandeel in, maar de stijging in huurprijzen drukt ook zijn stempel op deze marge. De huurprijzen van supermarktvastgoed zijn de afgelopen jaren door de marktwerking behoorlijk gestegen. Het is van groot belang voor supermarktondernemers om de actuele huurprijzen continue te monitoren. Helaas gebeurd dit nog te weinig en wordt er door supermarktondernemers veel geld verspild. Zonde! Maar het is gemakkelijk te voorkomen.

Waarom dient een supermarktondernemer zich te laten adviseren?

 • De ondernemers hebben geen zicht op deze markt(ontwikkelingen).
 • De hoogte van de huurprijs wordt veelal bedrijfseconomisch getoetst.
 • Dit is voor de toetsing van een huurprijsherziening geen toetsingskader.
 • Een te “hoge” supermarktomzet kan dan ook zicht op een reële huurprijs vertroebelen.
 • Een discussie over een reële huurprijs vergt een professionele aanpak.
 • De hoofdhuurder heeft niet altijd dezelfde belangen als de onderhuurder.
 • Een supermarktondernemer heeft geen ervaring met huurprijsherzieningen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Huurtoetsing stap 1 gratis.
 • Lagere huisvestingslasten voor een langere termijn.
 • Deskundigheid teneinde de (onder)huurders te behartigen.
 • Ervaring op het snijvlak van vastgoed en retail.
 • Sterke onderhandelingspositie.
 • Korte terugverdientijd van de investering.
 • Meer dan 10 jaar ervaring met huurprijsherziening.
Coop dirk_van_den_broek-577x250 indexaldi 266px-Lidl_logo plus_500 220px-Albert_heijn.svgjumbo emte