Alfred Koehoorn, Louwersplein te Henrik Ido Ambacht

Karel Bol, Albert Heijn ondernemer Buurmalsenplein te Tilburg
september 8, 2016
Roel Heerschap, ondernemer Dorpsstraat 21 te Heel
mei 23, 2018

Alfred Koehoorn, Louwersplein te Henrik Ido Ambacht

Alfred Koehoorn exploiteert op succesvolle wijze aan het Louwersplein te Hendrik Ido
Ambacht een Plus supermarkt.
Alfred Koehoorn aan het woord
“De wereld om ons heen verandert continue. Als ondernemer moet je dan ook
continu anticiperen op de veranderende omstandigheden. Onze huurprijs is na de

arbeidskosten een van de grootste kostenposten. Het is dan ook van groot belang
niet te veel huur te betalen. Gezien het feit dat wij onze supermarktlocatie van Plus
huren en wij de Plus formule exploiteren, is het van groot belang de huurderszaken
objectief te beoordelen.
Wij zijn dagelijks bezig met het bedienen van onze klanten. Daar ligt onze focus.
Verstand van huurprijzen, procedures, onderhandelingstrajecten hebben wij niet.
Door de dienstverlening van Peter Hesselberth hebben wij voor een langere termijn
een substantiële huurbesparing kunnen realiseren. Daarnaast zijn wij door de
inbreng van Peter verzekerd van een professionele en voortvarende aanpak in het
onderhandelingstraject.“

Comments are closed.