Franchisenemers AH, Etos, Bruna, Gall & Gall, ANYTIME FITNESS te Axel

Sander Kanters, franchisenemer AH Erp
september 17, 2015
Karel Bol, Albert Heijn ondernemer Buurmalsenplein te Tilburg
september 8, 2016

Franchisenemers AH, Etos, Bruna, Gall & Gall, ANYTIME FITNESS te Axel

Kwaliteit van uw supermarkt

Het belang van goede locatie-kwaliteitsaspecten is voor een succesvolle supermarktexploitatie van groot belang. De feitelijke functie van een supermarktlocatie wordt voor een groot deel bepaalt door de kwaliteit van de locatie. De bereikbaarheid, ligging, aanvullende voorzieningen, grootte van de supermarkt, kwaliteit en kwantiteit van de parkeervoorziening  zijn de bepalende locatie kwaliteitsaspecten.

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Deze veranderingen (wijzigingen supermarktformules, aanpassing wetgeving, verandering consumentenpatroon, wijziging concurrentiepositie etc.) hebben gevolgen voor de kwaliteit van uw supermarktlocatie. De kwaliteit van uw supermarktlocatie is dan ook continu aan slijtage onderhevig.

Het periodiek meten van de kwaliteit van uw supermarktlocatie in relatie tot concurrerende voorzieningen is van groot belang, teneinde een toekomstbestendige supermarktlocatie te hebben en te houden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Wij brengen uw vastgoedknelpunten en vastgoedpluspunten in kaart
  • De mogelijkheden tot optimalisatie en of herontwikkeling worden in kaart gebracht
  • De consequenties (financieel, juridisch, maatschappelijk etc.)  van de optimalisatie en of herontwikkeling worden in kaart gebracht

Bovenstaand onderzoek is mede met een vestigingsplaatsonderzoek het instrument om weloverwogen een beslissing te nemen over een herontwikkeling c.q. optimalisatie van uw supermarktlocatie.

referentie_hesselberth_Luitjens_Retail_franchisenemers_AH_Etos_Bruna_Gall&Gall_Axel

 

 

 

Luitjens Retail : “De wereld om ons heen verandert continue. Onze missie is het creëren van een uniek centrum dat een aantrekkende kracht heeft op de regio. Als ondernemer moet je dan ook continu anticiperen op de veranderende omstandigheden. Vier jaren geleden hebben wij via de bemiddeling van Peter ons winkelcentrum aan het Szydlowskiplein kunnen aankopen. Het hebben van het eigendom van het winkelcentrum is de sleutel om onze klanten nog beter te kunnen bedienen.

Op zaterdag is in Axel de weekmarkt, deze markt wordt wekelijks druk bezocht. De locatie van de weekmarkt en de extra bezoekers zijn erg belangrijk voor Axel, maar heeft een negatieve invloed op de beschikbaarheid van onze parkeervoorziening. Samen met Peter hebben wij de herontwikkelingsmogelijkheden in kaart gebracht en een herontwikkelingstraject uitgestippeld. Onderdeel hiervan was de aankoop van de kerk en de parochie. Door de aankoop van beide locaties zijn wij in staat de openbare weg te verleggen en daarmee onze parkeervoorziening en het winkelcentrum verder te optimaliseren.

Wij zijn dagelijks bezig met het bedienen van onze klanten. Daar ligt onze focus. Verstand en ervaring van en met herontwikkelingstrajecten ( aankoop, procedures, vastgoed(knelpunten), contracten, onderhandelingstrajecten etc.) hebben wij niet. Door de dienstverlening van Peter gaan wij na de zomervakantie starten met de verbetering van ons centrum en haar directe omgeving. Hierdoor kunnen wij in de nabije toekomst onze klanten nog beter bedienen “

Comments are closed.