Karel Bol, Albert Heijn ondernemer Buurmalsenplein te Tilburg

Franchisenemers AH, Etos, Bruna, Gall & Gall, ANYTIME FITNESS te Axel
september 17, 2015
Alfred Koehoorn, Louwersplein te Henrik Ido Ambacht
september 18, 2017

Karel Bol, Albert Heijn ondernemer Buurmalsenplein te Tilburg

Buurmalsenplein te Tilburg
Karel Bol exploiteert op succesvolle wijze sinds 1999 aan het Buurmalsenplein te Tilburg een Albert Heijn.
Karel Bol
“De wereld om ons heen verandert continue. Als ondernemer moet je dan ook continu anticiperen

op de veranderende omstandigheden. Onze huurprijs is na de arbeidskosten een van de grootste
kostenposten. Het is dan ook van groot belang niet te veel huur te betalen. Gezien het feit dat wij
onze supermarktlocatie van Ahold huren en wij de Albert Heijn formule exploiteren, is het van groot
de huurderszaken objectief te beoordelen.
Wij zijn dagelijks bezig met het bedienen van onze klanten. Daar ligt onze focus. Verstand van
huurprijzen, procedures, onderhandelingstrajecten hebben wij niet. Door de dienstverlening van
Peter Hesselberth hebben wij voor een langere termijn een substantiële huurbesparing kunnen
realiseren. Daarnaast zijn wij door de inbreng van Peter verzekerd van een professionele en
voortvarende aanpak in het onderhandelingstraject. “

Comments are closed.